Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Läslogg

Tollarps skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Under fem veckor kommer vi att jobba strukturerat med läsning i form av en läslogg med veckouppgifter kopplade till olika tema i din läsning. Parallellt med detta arbetar vi med läsförståelse - strategier och förmågor som vi behöver utveckla för att stärka förståelsen för det vi läser.

Inom ramen för arbetet kommer följande moment att beröras:

  • Läsning av valfri skönlitterär bok
  • Uppföljning av läsningen vecka för vecka genom att du som elev skriver en läslogg
  • Loggen innehåller ett antal fasta punkter + ett nytt tema varje vecka, t.ex. karaktärerna, relationer, miljö, språk och struktur, förutsägbarhet mm
  • Läsförståelse - övningar där du som elev möter ett varierat urval av texter som du läser och bearbetar utifrån arbetsuppgifter och frågor.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen
Svenska övergripande matris åk7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback