Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Favorit matematik 1B, kapitel 2

Sagaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 5 mars 2022

Vi kommer jobba med problemlösningsuppgifter och även tiotalsövergång på tallinjen.

Arbetsområde

Problemlösning, tiotalsövergång på tallinjen

 

Tid: VT-2022

V. 8-11

 

Begrepp:

Problemlösning, tiotalsövergång, uppdelning, tallinjen

 

Hur ska vi arbeta med arbetsområdet: 

Du ska få arbeta laborativt, delta i gemensamma diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, på arbetsblad samt digitalt/på Ipad.

 

Hur du får visa vad du kan (bedömningsuppgift): 

Du ska få arbeta laborativt, delta i gemensamma diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, på arbetsblad samt digitalt/på Ipad.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Pedagogisk mall 1
Pedagogisk mall 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter