Skolbanken Logo
Skolbanken

Rollek i basgrupper

Förskolan Växthuset, Umeå · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Barnen och lekvärldarna. Lekvärldar i mötet med varandra, olika basmiljöer och material.

 

Rollekar och leklådor med fokus på olika Lek-Teman som kan iscensättas och utforskas i olika basmiljöer.

 

 

Bakgrund och syfte: Som en fördjupning av höstens arbete med olika miniteman där barnens intresse för lek i olika former blev en röd tråd, så kommer vårens projekt att utgå ifrån just "Barnen och lekvärldarna" på skogsstjärnan. Med utgångspunkt från barnens visade intresse för leken och dess samspel, fantasi, turtagning och språkande är syftet med projektet, att ge barnen fler möjligheter till lek och rollek genom planerade och spontana aktiviteter i skogsstjärnans fasta baslärmiljöer, samt genom att skapa särskilda lådor för att utforska olika Lek-Teman tillsammans på olika sätt.

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Mål;

* Skapa rika lekmiljöer

* Öka barnens lek och samspelsförmåga.

 

 

 

 

 

 

Metod:

Vi iordningställer särskilda leklådor t.ex. frisör, konditori, doktor 

"Barnen och lekvärldarna" kommer finnas tillgängligt hela dagen för alla åldrar i barngruppen genom våra basmiljöer inne och ute på skogsstjärnan.

Vi vuxna är med och vägleder samt stöttar i leken.

Aktiviteter som barnen kommer möta är bland annat spontan och planerad undervisning kopplat till: Samlingens innehåll med fokus på lek. Introduktion valtavlan med olika basmiljöer, uttrycksformer och iscensättningar med fokus på lek.

Utforskande av lekvärldar i basmiljöerna tillsammans i basgrupper med medlekande pedagog. Spontan undervisning med fokus leken i mötet med varandra i rutiner och aktiviteter i basmiljöerna inne och ute på förskolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation;

Lärloggar i Unikum, Bilder, Samtal m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys och reflektion;

.

 

Hur blev det ?

Vilket lärande såg vi?

Vad vill barnen veta mer om?
Bonuseffekter?
Hur går vi vidare?

När är det lämpligt med ny utmaning?
Vad behöver vi ändra till nästa gång?

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback