Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Veckans bokstav/bokstäver

Kullerbyttans förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Arbete med bokstäver

Var är vi?

Vi utgår från höstterminens screening/kartläggning och övar på bokstäver, vi repeterar och utmanar vidare. 

Vart ska vi?

Beskrivning av önskat läge och förväntade effekter av undervisningen.

Vi ger barnen möjligheter att lära sig bokstäver och deras bokstavsljud, hitta vart i ordet ett ljud finns. Vi vill se att fler barn lär sig fler bokstäver. Ordningen på "fokusbokstäver" utgår vi ifrån rekommendationer.

Hur gör vi?

Vi kommer arbeta i mindre grupper och på följande sätt efter språkstegens delar och efter "veckans bokstav":
* Brainstorma tillsammans efter ord på veckans bokstav, där jag som pedagog skriver upp barnens förslag på ett A3 papper.
* Låta barnen tillsammans hitta de ord som börjar på bokstaven, och låta ett barn stryka under bokstaven i de orden med en färg.
*Låta barnen tillsammans hitta de ord som slutar på bokstaven och göra samma procedur där ett barn får stryka under bokstaven i de orden fast med en annan färg.
*Sedan tillsammans stryka under de bokstäver som finns i mitten av ett ord med en annan färg.
För att få in matematik, räknar vi tillsammans hur många ord som börjar, slutar på bokstaven eller har bokstaven i mitten. Sedan jämföra vilka ord som det fanns flest av, de som börjar slutar eller har bokstaven i mitten.

Som steg två använder vi oss av skrivböcker där barnen utifrån "veckans bokstav" ska få:
Rita bokstaven stort på en sida i ett uppslag i boken,
Klippa ut och klistra in bokstaven från en tidning
Klippa ut och klistra in en bild där bokstaven finns (exempelvis om vi jobbar med bokstaven A, en bild på en apa eller ett öga eller nalle).
Samt skriva bokstaven 10 gånger på den andra sidan i uppslaget och vid tid även skriva egna ord där bokstaven förekommer.

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Klicka här för exempel på frågor att ställa sig vid skapande av planering.(Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter