Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Nyckelpigans habitat

Södergårds OB-förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Natur/Teknik. Vi pratar om nyckelpigans habitat. Nyckelpigans livscykel. Vi pratar om händelserna i sagan om Supernyckelpigan. Vi pratar om vilka olika tekniska lösningar Supernyckelpigan kan rädda djuren på utifrån sagan Boken/arbetsmaterialet Supernyckelpigan.

Var är vi?

Då vi arbetar med temat supernyckelpigan utifrån vårt prioriterade område i utvecklingsplanen som är Natur och teknik har barnen blivit nyfikna på nyckelpigor har många frågor. 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få mer kunskap om nyckelpigans habitat. Vi vill att barnen ska lära sig att ta hand om naturen och varandra.

Hur gör vi?

Arbeta i mindre grupper med 5-åringarna som en förberedelse inför förskoleklass. Vi samtalar om Boken Supernyckelpigan; vad är en nyckelpiga, var lever nyckelpigan, vad äter en nyckelpiga, livscykel, hur klarar nyckelpigan vintern. Vi använder oss av faktaböcker, film, googlar för att hitta kunskap.Vi dramatiserar också som en del i lärprosessen.  Vi samtalar även  om olika tekniker utifrån boken hur supernyckelpigan räddar hunden.Vi berör det sociala samspelet utifrån det aktiva åtgärder. Vi skapar nyckelpigor och använder oss av olika material.

 

 

Hur blev det?

Barnen tog till sig och fick kunskapen med sig. Barnen var väldigt aktiva och arbetade vidare på egen hand och letade nyckelpigor ute. Arbete i mindre grupp var bra för då fick alla komma till tals. Det var väldigt intressant för både barnen och vuxen att lära sig om att det fanns så många olika sorters nyckelpigor. Barnen hittade många olika lösningar med olika tekniker tex en helikopter kommer med en sugpropp. Det sociala samspelet nådde vi genom att barnen samspelade i "räddningsaktionerna". När vi skapade så pratade vi om olika former, vi använde sax. 

Utifrån utvärderingen

 Barnen har fått mycket kunskap om nyckelpigor. Det ser vi i deras lek och samtal med varandra. Större intresse nu för att klippa.

 

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback