Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

Barnportalens förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Bygga relationer med språk och kommunikation samt samarbete i ateljén.

Vart är vi?
Utifrån förskoleområdets valda fokusområde "Bygga relationer" och de observationer som gjorts under hösten/vintern har vi valt att arbeta med barnen kring språk och kommunikation samt samarbete. 

Vart ska vi? 

Utifrån barnens nyfikenhet och intresse som de har visat för ateljén, skapande och rollekar blir vårt fokus att se hur barnen samarbetar i grupp under våren. Ateljén och skapande blir vårt verktyg kring att bygga relationer. Vi vill stärka jaget och vi-känslan genom att vi riktar vår undervisning och utmaningar till sampel och kommunikation.

Hur gör vi?

Genom att vi pedagoger är närvarande kan vi rikta aktiviteterna mot kommunikation och samspel, vi sätter ord på, uppmuntrat till att fråga varandra, ställer frågor, startar samtal både i aktiviteter och i rutinsituationer. Vi introducerar och inspirerar till olika lekar tillsammans med barnen. 

Vi dokumenterar genom film, foto och text för att få syn på barnens tankar, frågor, intressen och samarbete. Detta underlag kommer vi använda vid handledning och reflektion tillsammans i arbetslaget samt med barnen. 


Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback