Skolbanken Logo
Skolbanken

Ped. planering undervisning Språk och Matematik Vt 22, Humle”

Hagåkers fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet vill vi utvecklas barnens förståelse för språk och matematik. Barnen kommer tillsammans med Kurran och vännerna få möjlighet att utforska dessa 2 områden tillsammans i både mindre och större grupp.

Innehåll

LPFÖ 18

1-4 mål från lärområdets pedagogiska planering:

 


VARFÖR

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt” (Skolverket, 2018)

 Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. (lpfö18)


VAD?

Undervisning: Vecka 7-11 Blir det ett successivt arbete med geometriska former, där vi benämner begreppen efter korrekt matematisk term. Med sagan kommer vi förmedla formerna på ett roligt och fantasifullt sätt. Vi lärare kommer skapa en miljö bestående av Kurran och Pigans stubbe. Stubben kommer kompletteras av former som utgör den yttre fasaden på stubben. Exempelvis dörren, fönstret och skorstenen. 

 

I boken Kurran och Pigan hittar en skatt kan vi lärare se matematiska geometriska former i bilderna. Dessa tittar vi på tillsammans och följer upp med formjakt i olika miljöer. Vi kommer dessutom uppmuntra vårdnadshavare att gå på formjakt hemma. Som ett avslut för detta lärområdet kommer vi tillsammans med barnen skapa ett kollage fullt av magnifika former. 
Under dessa undervisningstillfälle kommer vi samtala med barnen om formerna och läsa sagan där vi även reflekterar och förklarar nya ord som barnen kanske inte stött på tidigare.


Hur?

 

Metod: Vi kommer innan varje HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan? 

 

Vi kommer fortsätta att undervisa i större och mindre grupper både inom-och utomhus. På samlingen 10:45 kommer kurran och pigan hem till sin stubbe samtalar genom oss lärare till barnen. De kommer samtala om de olika geometriska formerna som komplimenterar stubben. 

 

Strax före kl 14 har vi en planerad sago/berättarstund i vår läsmiljö Bokskogen. Ibland sätter vi oss vid vår smart-tv och läser en polygluttsaga eller lyssnar på den på ett annat språk. För att göra undervisningen lustfylld och lockande har vi i flera situationer med oss karaktärer från Temasagan. I alla situationer är vi språkande förebilder och benämner det som vi för stunden ser och arbetar med. Med detta förhållningssätt skapar vi en miljö som kanske kan locka barnen till vadareutforskning av matematiska begreppen. 

 

Dokumentation
För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Med barnens samtycke kommer vi ta foton, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen. Här strävar vi efter att möjliggöra inflytande och delaktighet i dokumentationen tillsammans med barnen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom lärområdet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer, resonemang samt observationer av barnen. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att samtala hemma kring dokumentationen tillsammans med sina barn.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback