Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språk och kommunikation

Parkens förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Väcka nyfikenhet och lust för det svenska skriftspråket

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   Barnen visar ett intresse för bokstäver och för skriftspråket på förskolan. Vi vill viderutveckla deras intresse genom att arbeta med detta.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Syfte och mål
Syftet är att varje barn ska få förutsättningar att utveckla sin nyfikenhet, intresse för skriftspråket och bokstäver. Samt att de erbjuds olika former för att kunna uttrycka sig genom att berätta och skildra sina tankar och olika kommunikationsmedel.

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

 Vi vill att alla barn erbjuds möjligheten att leka med språket på ett lustfyllt sätt. Barnen ska få en enkel introduktion i TAKK som kommunikationsmedel. 

Vi ser utveckling när
När barnen känner igen sin begynnelsebokstav, känner igen sitt eget namn och kan forma bokstäver. Att de visar förståelse och intresse för TAKK och kan känna igen samt kunna uttrycka sig med några tecken. Tecknen används tillsammans med tal som stöd i kommunikationen. 

Genomförande  
Aktiviteter: Bokstavslekar, bokstavsjakt hemma och presentera denna för kompisarna. Rörelsealfabet i skogen , bokstavsbingo, munmotortiskaövningar och enkelt TAKK såsom bokstäver, färger och frukter. 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter