Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Tema: Kraft och rörelse

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Vi kommer att lära oss om tyngdkraft, friktion och rörelse på ett roligt och lekfullt sätt. Vi kommer att vara ute och upptäcka fysik på lekplatsen.

Du kommer att få träna din förmåga att

 • beskriva och förklara
 • genomföra systematiska undersökningar
 • se likheter och skillnader.

Du ska kunna

 • förklara begreppet jämvikt
 • förklara begreppet tyngdkraft
 • förklara begreppet friktion
 • förklara begreppet balans
 • förklara begreppet tyngdpunkt
 • göra enkla undersökningar
 • dokumentera undersökningarna.

Undervisningen

Under lektionerna kommer vi att

 • arbeta i grupp och enskilt
 • ställa hypoteser
 • utföra olika undersökningar
 • använda skolans lekplatser och upptäcka fysiken
 • se på faktafilm.

Begrepp som vi kommer att träna på:

Tyngdpunkt, tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig hur du kan:

 • Beskriva och förklara de olika begreppen.
 • Göra enkla dokumentationer av dina undersökningar.
 • Ställa relevanta hypoteser och jämföra dina resultat med andras.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter