Skolbanken Logo
Skolbanken

T1s_fritidshem_galaxen Källkritik

Fridtunaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Hur ska jag veta om det jag läser, ser eller hör är sant?

Tidsperiod

  •  v.9-12

Övergripande mål och riktlinjer

 

Skola och fritidshem ska ansvara för att varje elev efter genomgången kunna använda sig av ett kritiskt tänkande gällande källkritik. 

  • Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Vad begreppet källkritik och källa innebär.

Avgöra texternas trovärdighet. 

Använda frågorna: vem, vad, när, varför och hur.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

  • Genom samtal, diskussioner, lekar och digitala verktyg. 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

  • Vi kommer att lyssna på en bok som heter Barnen i kramdalen, titta på avsnitten Hur vet du det,  för att eleverna ska kunna få en uppfattning vad källkritik innebär. Eleverna kommer få möjligheten att ta ställning, samtala och diskutera information gruppvis. Eleverna kommer använda sig av frågorna: vem, vad, när, varför och hur. Förstå begreppet källa och arbeta med källor, jämföra och fundera på dess trovärdighet.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback