Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Djupgraven åk 6

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 11 mars 2022

Vi kommer under ett par veckor läsa boken "Djupgraven" av Camilla Viveca Sten. Vi kommer under tiden arbeta med olika arbetsuppgifter kring texten där vi jobbar med ord, vad som står på raden, mellan raderna och bortom raderna.

Tidsperiod: Vecka 7 - 12

Syfte med undervisningen

Syftet med arbetsområdet är att du ska träna på att läsa texter med flyt och kunna använda dig utav flera olika strategier för att förstå texten bättre.

Det här ska vi göra

  • Läsa och lyssna på boken Djupgraven av Camilla Viveca Sten
  • Öva på lässtrategier genom att t.ex. förutspå, arbeta med ord och begrepp, ställa frågor och sammanfatta.
  • Diskutera ord och begrepp samt bokens handling
  • Träna på att "Läsa på, mellan och bortom raderna"

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att :

  • Läsa olika sorters texter med flyt och förstå vad de handlar om
  • Använda dig av lässtrategier för att få fram budskapet i texten
  • Kunna göra sammanfattningar av texters innehåll i rätt ordningsföljd
  • Kunna kommentera och resonera kring viktiga delar i texten. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen
Djupgraven åk 6
Uppgifter
Bokrecension
Prologen
Kapitel 1-2 sid;10-18
Kapitel 3-6: sid18-43
Kapitel 7-10: sid. 44-61
Kapitel 11-14: 62-86
Kapitel 15-20: sid. 87-112
Kapitel 21-24:113-140
Kapitel 25-30: 142-168
Kapitel 31-36:169-193
Kapitel 37-42: 196-234
Kapitel 43-48: 235-263
Kapitel 49-60: 266-329
Bokrecension - Djupgraven
Insändare
Nyhetsartikel
Nytt slut

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback