Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska, svenska språket samt nordiska språk, v 10-12_

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Pedagogisk planering: Svenska I det här området ska vi fokusera på det svenska språket (ursprung, lånord och dialekter) samt våra nordiska språk: norska och danska.  

Ämnesområde:

Examination:

Delta muntligt och skriftligt på lektionerna

Läsförståelseprov v 12

 

- Allt material kopplat till undervisningen finns i klassens TEAM under fliken filer.

- Arbetsuppgifter som vi arbetar med på lektionen finns tillgängliga i TEAMs.

- Examination och läxor publiceras i PoB under fliken "Uppgifter"

Undervisning

  •        Lärarledda genomgångar
  •        Enskilt arbete
  •        Gruppdiskussioner
  •        Binogifilmer

 

Veckoplanering: 

v. 10 Språkets ursprung

v. 11 Nordiska språken (norska och danska), dialekter

v. 12 Läsförståelseprov

Lärandemål:

När du arbetar med det här momentet får du lära dig:

  • Om svenska språkets ursprung
  •  Om dialekter samt norska och danska

Underlag för bedömning:

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid diskussioner, inlämningsuppgifter och läsförståelseprov.

(Utökat material för bedömning sker i klassrummet samt publiceras på TEAMs)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback