Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Planering

Fullriggarens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Vi kommer arbeta med Max balja där barnen sak få ta del av olika matematiska begrepp.

 • VAD - valt tema: Läslyftet: Matematik i bilderböcker

 

 • Nuläge: Barnen visar stort intresse kring olika matematiska begrepp, och vi har sedan tidigare använt oss olika lägesord såsom framför/bakom, under/över. Vi kommer nu bl.a att arbeta vidare med föräldraenkäten och utgå från barnens intresse. I Läslyftets modul Matematik och kommunikation fokuserar vi just nu på Matematik i bilderböcker. Vi har valt att fokusera extra på begreppen i och under. Många barn tycker att det är intressant med vatten, bil, boll, docka och djur.

 

Prioriterat läroplansmål: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska

begrepp och samband mellan begrepp.

 

 • Konkretisering av målen:

Målbild:

Barnet kan benämna olika matematiska begrepp i sin vardag.

 

Nästan framme:

Barnet är medvetet om att de använder matematik i sin vardag. 

 

En bit på väg:

Barnet visar olika matematiska begrepp i leken. 

 

Påbörjad utveckling:

Barnet tar del av och utforskar olika matematiska begrepp.

Prioriterat mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.


Målbild:

Barnet tar ansvar för vattenförbrukningen på förskolan, t.ex. genom att stänga kranen efter sig, inte spola mer än nödvändigt. 


Nästan framme:

Barnet förstår vad vatten används till på förskolan.


En bit på väg:

Barnet förstår att det finns vatten i olika former.


Påbörjad utveckling:

Barnet utforskar vatten på olika sätt.

 

 • VARFÖR - syfte: Vi har valt en enkel bok som barnen kan relatera till vilket gör att kunskapen fastnar hos alla barn på olika sätt.

 

 • HUR - valda aktiviteter/metoder:
 • Uppstart: Introducerar sagan digitalt och högläsning av Max balja.
 • Aktiviteter: Högläsning, digitala verktyg och dramatisering.
 • Sätter upp förstorade bilder utan text från boken, och tillgänglig rekvisita för alla barnen att använda. TAKK- bilder på lägesbegrepp och nyckelorden i boken för att förtydliga ytterligare.
 • Vad upptäcker barnen?
 • Källkritik: "- Vad tror ni händer med kakan när den badar i baljan?
 • Barnen ska själva få dramatisera hur Max badar sina leksaker i baljan.
 • Barnen ska få visualisera lägesorden med sin kropp.
 • Frysa in rekvisita från boken och låta barnen smälta på olika sätt.

 

 • Kopplad litteratur: Vi arbetar utifrån boken "Max Balja"

 

 • Valda begrepp: Vi har valt i och under.

 

 • Dokumentation:
  • Bilder

  • Samtal med barnen

  • Pedagogiska dokumentationer

  • Unikum/Lärloggar

  • Observationer 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback