Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Planeringsmall Struktur och tydlighet

Högbergets förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 14 mars 2022

Planeringsmall för pedagoger efter genomförd kartläggning på avdelningens organisations- och gruppnivå. Syftet är att tydliggöra vilka behov som finns och planera för hur pedagogerna kommer arbeta framåt.

Rubrik: 

Inom vilket område kommer vi att arbeta inom? (Välj rubrik enligt nedan. OBS! Skriv en planeringsmall per område)

 • Struktur och tydlighet

 

 

Var är vi?

Hjälpfrågor:

 • Utifrån den genomförda kartläggningen på avdelningens organisations- och gruppnivå, vilka behov ser vi?
 • Rutiner innan och efter lunch ska nedskrivna.
 • Stress att hinna fa ut rasterna. 
 • Arbetsbeskrivning är på ytligt nivå som ska uppdateras.
 • Reflektionstiden saknas. Personal brist. Vi använder inte dagordning.
 • Vi märker att det finns barn som vet inte vilken grupp tillhör dem och vilken pedagog ska de  

 

 

Vart ska vi?

 

 

Hjälpfrågor:

 • Vad vill vi uppnå?
 • Vilka mål siktar vi mot? Koppla läroplansmål längre ner.
 • Vi ska få in rutinerna vid skift och tydliggöra både för personal och barn
 • Alla personal kan få ut sin rast
 • Arbetsbeskrivning är uppdatera. Den är synlig för all personal.
 • Vi ska försöka få till reflektionstid varje vecka. Vi kommer att gå genom protokollen för att förbättra arbetsveckan.
 • Vi ska försöka och tydligt göra barnens grupper så att dem har bättre koll vilket grupp tillhör dem. 

      . 


Hur gör vi?

Vi skriver ner rutiner, tydliga för all personal och vikarierna. 

Vi ska försöka tänka till följa rutiner så få personal sin  rast.

Vi har uppdaterat och gå genom våra rutiner.

Vi har ett förslag om fredagar är det bättre tid att ha reflektion tid. Vi få kolla om protokollen för reflektions tid finns i S-mappen. (Lume ansvar)

Vi ska se över att barnen kommer in i deras grupper och förstår. Varje gång ska vi ha grupper ska vi  visa bilder i vilken grupp tillhör barnen. (Lume ansvar för bilder och visar)

Vilken rum ska barnen få vara . Ska bestämma grupp med rum som de vet vad ska Lume vill vara i atelje, 

 

 

Hjälpfrågor:

 • Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och organisation.
 • Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
 • Hur och vad dokumenterar vi i processen?
 • När ska planeringen följas upp?
 • När ska utvärderingen ske?

 

Hur blev det?

 

 

Hjälpfrågor:

Efter 4  veckor vi upplever att det går bra. Det fortfarande många osäkerhet med rutiner när barnen är ute. Att vara tydlig med vilka barnen ska man ta in. Vi blir bättre för att kommunicera med varandra.

Gör en listan med barnen som följer olika pedagoger efter utevistelsen det gäller olika gruppen (igelkottar, fjärilar, kaniner)

 

 • Utifrån uppsatta mål, vad blev resultatet?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback