Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Etik och moral VT22.

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 22 februari 2022

Etik och moral handlar om våra beslut. Vad vi gör och varför vi gör som vi gör. Du kommer att få grundläggande verktyg för att kunna resonera etiskt kring vilka handlingar som är mest moraliska

Beskrivning av arbetsområdet

Med arbete av temat etik och moral får du lära dig vad begreppen etik och moral innebär. Du får lära dig om olika etiska modeller som ligger till grund för olika människors ställningstaganden inför olika dilemman. Du får också möjlighet att själv ta ställning samt reflektera över de val du gör.

Konkretiserade mål

Du förväntas ha lärt dig, när arbetet är klart:

  • att ta ställning
  • kunna motivera din åsikt
  • fundera kring varför du valt din åsikt
  • se andras tankar kring de val de gjort.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer arbeta med etik och moral på följande sätt:

  • diskussioner - enskilt, i grupp och i helklass både muntligt och skriftligt där alla har möjlighet att uttrycka sig
  • lärarledda genomgångar om olika etiska modeller
  • Vi ser en film tillsammans och diskuterar den.

Bedömning

Du förväntas känna till ord och begrepp kopplade till etik och moral, känna till några etiska modeller och kunna se bakgrunden till val människan gör. Du förväntas också kunna se argument för eller emot ett moraliskt dilemma samt visa dina åsikter kring ett etiskt dilemma.

Du kommer bedömas genom:

  • diskussioner i grupp/helklass
  • skriftlig inlämningsuppgift

Läroplanskopplingar

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Matriser i planeringen
Etik och moral
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback