Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska VT22 åk 5

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Detta arbetsområde sträcker sig över hela terminen och berör vårens tema - Vad är rymden? Vi kommer att jobba med instruerande text, faktatext, argumenterande text och artikel. Vi läser, arbetar med svenska språkets grammatik, stavning och språkbruk.

 

Övergripande syfte: Språket är ett utav vårt främsta redskap för att kommunicera med varandra, och vi behöver därmed kunna anpassa vår text till olika mottagare. Genom att lära oss olika texters särdrag kommer vi att arbeta med ett utav språkredskapen.

 

Arbetssätt:

Skriva olika texter, och diskutera dess uppbyggnad och särdrag

Film

Läsa och lyssna

Diskutera

Grupparbete

Kamratrespons

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen
Svenska åk 4-5 - Tala
Svenska åk 4-5 - Läsa
Svenska åk 4-5 - Skriva
Uppgifter
Bedömningsuppgift - argumenterande text
Faktatext om himlakropp - svenska
Min trolldryck - lämna in här