Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Matsituation

Solängets förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Vi vill skapa en tydlighet inför lunchen för att skapa en harmonisk matsituation.

Var är vi?

Vi upplever en orolig barngrupp just innan matsituationer, speciellt innan lunchen. Barnen frågar ofta till exempel "Vart ska jag sitta?" "vem ska sitta med mig?" och "Vilken fröken ska sitta med mig?". 

 

Vart ska vi?

Vi vill skapa en harmonisk och tydlig struktur kring matsituationerna för barnen och pedagogerna.  

 

Hur gör vi?

Vi skapar matkort med bilder och namn på barnen och pedagogerna. Dessa bilder kommer ligga på bordet redan när barnen kommer in från utevistelsen. Vi placera ut barnen i gruppsammanstättningar som skapar ett lugn och bra diskussioner.

Sen använder vi oss av en "Matsituations/vilotavla" där barnen på ett enkelt sätt kan se vilken pedagog som ska sitta vid vilket bord, samt vilken pedagog som har vilken vila. 

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Klicka här för exempel på frågor att ställa sig vid skapande av planering.(Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter