Skolbanken Logo
Skolbanken

Språkutveckling

Charlottendals förskola, Luleå Kommun BUF · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Glädjens arbete med språkutveckling

Nuläget:

Vi ser att barnen är intresserade av ord, bokstäver, skrift och symboler. 
Barnen har en stort intresse för sagor, sång, rim och ramsor. 
Barnen visar att de gärna uttrycker sig, berättar och använder sitt språk för att kommunicera.
Barnen visar stort intresse för så väl det svenska språket som varandras olika modersmål och våra minoritetsspråk.

Vad gör vi?

Vi vill ha en språkrik miljö på förskolan. Både att barn hör och ser språk för att bli intresserade och lära sig. 
Vi jobbar just nu för att öka mängden skriftspråk, skyltar och symboler - i kombination med bilder för att väcka barns intresse och förståelse för skriftspråket. 
Vi jobbar medvetet med att lyfta fram högläsning, sagor och böcker.  
Vi arbetar med sång och språkövningar. 
Lyfter språket i vardagssituationerna - som mat, toalett och påklädning. 
Vi övar på att uttrycka oss - lyssna och berätta. 
Uppmuntrar och lär oss varandras språk - lyfter flerspråkighet som en styrka. 

 

Reflektionsfrågor

Vilket lärande har vi sett utifrån våra aktiviteter?

Hur går vi vidare med barnens språkutveckling?

 Analysfrågor

Varför blev det som det blev?

Vilka faktorer påverkade barnens lärande?

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter