Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

"Elementary, dear students!" - the crime and mystery genre

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 13 februari 2023

Varför dras vi människor till det mystiska och fruktansvärda? Varför vill vi läsa om/titta på hemska brott? Varför fascinerad vi av hänsynslösa brottslingar? Detta ska vi under några veckor fördjupa oss i, då vi undersöker detektiv-genren. Sedan kommer vi att fördjupa oss i mer eller mindre kända brottslingar.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att 

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

And now; in English:

Your goals are to:

  • Learn more about some famous authors and novels, focusing on the detective genre. 
  • Find relevant information about a criminal from an English speaking country on the Internet, in books, movies, radio- or TV-programmes or other sources.
  • Write a letter in which you mix personal ideas with the facts that you have found.
  • Do an interview - a classmate will interview you and you will interview a classmate. You will come up with questions for both interviews together. You will pretend to be the criminal.

Way of working

  • Step 1 (in class): Learn more about Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes, and the works of Agatha Christie. Read texts, discuss and write, and watch a movie based on one of the novels. 
  • Step 2 (individual): You are going to find facts/information about a criminal from an English speaking country. You may use books, the Internet, TV shows or movies and decide which information you are going to use.
  • Step 3 (individual): You are going to write a letter - pretending to be the criminal you have chosenThe letter is addressed to the victim's family. It shall not be longer than 1 page - A4 and you are going to write in your blue English notebook. You have to explain who you are and why you are writing, your crime/felony/deeds, and preferably ask for forgiveness or/and understanding.
  • Step 4 (groups): Prepare a presenation about "your" criminal. Alternatively, you can work together with a classmate and interview each other you while you pretend to be the criminal you have chosen. Present your findings/your intreview to a group of other students. 

Examination

  1. Writing a letter to a victim’s family.
  2. Presenting a criminal - oral assignment during a lesson.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Elementary, dear students!
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback