Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik-grunderna

046021 Förskolan Kullerbyttan, Stockholm Hässelby-Vällingby · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Under VT-2022 bygger vi vidare på temat matematik och språk. Då vi har barn som har varierade förkunskaper inom matematikens grunder och begreppsbildning, ska vi dela in barnen i mindre grupper där de kan lära av varandra och tillsammans i en gemenskap.

Vi ska införliva matematikens grunder både i vardagen såväl som i planerad undervisning. Det ska vara lättillgängligt och konkret samt kontinuerligt. Att samtala och repetera samt bekräfta barnens matematiska språk kommer lägga grunden för de självporträtt som görs varje år. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta ska arbetslaget planera, genomföra och dokumentera genom att:

- uppmuntra barnet till att använda ord i sin kommunikation

- bekräfta och ge beröm

- samtala om geometriska former, färger, antal, räkna,  sortera, jämföra, lägesorden

- samtala om och studera ansiktets olika delar, vad de heter och hur många samt var de sitter

- använda oss av speglar, litteratur, sånger och ramsor.

- erbjuda ett varierat material där barnen kan uttrycka sig (lera, måla, rita, klippa och klistra, leta former i miljön, rörelselekar)


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter