Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Sagor åk 1

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Vad är typiskt för en saga? Vilka delar innehåller en saga? Vi lyssnar på sagor och skriver sagor.

Detta tema kommer att vara en introduktion till sagornas spännande värld. 

 

Du kommer att få lära dig:

- vad en saga är

- sagans olika delar

- beskriva karaktärer med hjälp av stödord

- att med hjälp av en stödstruktur skriva korta, egna sagor

 

Detta kommer du att få lära dig genom att:

- lyssna på gemensamma genomgångar

- lyssna på högläsning ur olika sagor

- på olika sätt plocka ut delar ur sagor

- titta på Sagomattan

-skriva sagor med hjälp av stödmall på papper och Ipad

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback