Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

NTA-Fjärilars liv

Ekängens skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Pedagogisk planering i arbetsområdet: Fjärilars liv. Årskurs: 3 Tidsplan: Vecka 9-14

Lärmål – vad jag ska lära mig

      Känna till fjärilens livscykel

      Känna till hur man genomför en systematisk undersökning

      Kunna dokumentera en undersökning

      Kunna använda naturvetenskapliga begrepp

 

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 

Vi tränar genom att

      Samtala

      Skriva

      Läsa

      Lyssna

      Samarbeta

 

Hur jag ska visa mina kunskaper     

      Kunna förklara fjärilens livscykel med naturvetenskapliga begrepp

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

      Genomgångar

      Film

      Läsa

      Skriva och rita

      Lärpar och lärgrupper

      Lärplatta

     Kooperativa strukturer

     Dokumentera

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter