Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Sveriges geografi åk 4 vt, 2022

Centralskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Vi kommer att arbeta med Sveriges natur- och kulturlandskap, naturresurser, befolkningsfördelning, namn och läge samt kartkunskap. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, landskapen, sjöar, öar, berg, största städerna, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Du ska få lära dig:

 •  Om olika typer av kartor
 •  Skillnaden mellan natur- och kulturlandskap
 •  Sveriges namngeografi
 •  Sveriges naturresurser
 •  Sveriges befolkningsfördelning
 •  Ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 •  Söka information och värdera källor

 Förmågor som vi kommer att arbeta med:

 • Söka information och värdera källor
 • Beskriva, redogöra och reflektera
 • Resonera och se likheter, skillnader och konsekvenser
 • Förstå och använda olika geografiska begrepp

 Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi har genomgångar och diskussioner kring texter i Koll på geografi 4
 • Vi ser på "Geografens testamente" och sammanfattar/diskuterar innehållet
 • Vi arbetar med begrepp och ser Begreppa-filmer för år 4-6
 • Vi tränar namngeografi på Seterra
 • Vi arbetar med landskap och naturtyper och du väljer ett eget landskap att skriva om
 • Vi läser en skönlitterär bok parallellt, "Pojken och tigern"

Så här ska/kan du få visa dina kunskaper:

 • Genom att delta i diskussioner
 • Genom att göra olika skriftliga arbetsuppgifter
 • Genom att lära dig och använda begrepp
 • Muntlig presentation av mitt landskap

 Detta kommer att bedömas: 

 • Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner
 • Ditt genomförande av uppgifter
 • Ditt användande av begrepp
 • Ditt sökande och användande av information och källor
 • Hur du klarar skriftliga och muntliga test
 • Din presentation av "ditt" landskap

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Sverige åk 4
Uppgifter
Sveriges naturresurser: Malm s.60-63
Sveriges naturresurser: jordbruk s.58-59
Sveriges natur: Odlingsmarken s.40-41
Sveriges natur: skogen s.38-39
Så formades Sverige s.22 - 33
Sveriges naturresurser: Vatten s.48-53
Sveriges naturresurser: Skogsbruk s.56-57
Sveriges natur s.34-37
Sveriges natur: Kusten och våtmarker s.42-44

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback