Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Krönika

Sjögrenska gymnasiet, Knivsta · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Vi ser Rapports årskrönika för 2021. Du väljer ett av ämnena som presenteras och skriver en krönika där du uttrycker dina tankar och åsikter om ämnet. Du kan också välja ett eget ämne.


Läroplanskopplingar

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Matriser i planeringen
Krönika
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter