Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Religion. Tro och identitet

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 oktober 2022

Identitet, vad betyder det? Hur formas din, min och alla andras identitet? Påverkar vår tro eller icke tro vår identitet? I det här arbetsområdet kommer vi att titta på hur ens identitet formas och hur tro och identitet hör ihop.

Vad: 
Hur formas en identitet och hur hör tro och identitet ihop?

Hur: 
Vi kommer att repetera världsreligionerna, diskutera vad som skapar en identitet och sedan skriva ett arbete som visar på hur tro och identitet kan hänga ihop. 

När: 

Schema med reservation för ändring, jag kommer att skriva in dagens upplägg på Teams ca 5-10 minuter innan lektionen startar.  

 

Vecka 10 

 

Introduktion 
Kort föreläsning
Sid 266-270 i Utkik religion.   
Binogiflmen ”religion och identitet.  

 

Genomgång skrivuppgift ”Religion och identitet”

Vecka 11

Skrivuppgift

Skrivuppgift

Skrivuppgift

Vecka 12

Skrivuppgift inlämning

Kalla kriget

Kalla kriget

 Bedömning: 

Din medverkan i diskussioner samt ditt skriftliga arbete. 

 

Matris  

I ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang förklaras vad som kan forma en identitet 

I ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang förklaras vad som kan forma en identitet.  

I ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang förklaras vad som kan forma en identitet.   

I beskrivningarna ska du visa att du förstår begreppen genom att använda dig av områdets begrepp i rätt sammanhang.  

I beskrivningarna ska du visa att du förstår begreppen genom att använda dig av områdets begrepp i rätt sammanhang samt kunna relatera dem till varandra.  

I beskrivningarna ska du visa att du förstår begreppen genom att använda dig av områdets begrepp i rätt sammanhang samt kunna relatera dem till varandra. Du visar stor förståelse för begreppens innehåll då de förstärker ditt resonemang.  

Du visar på grundläggande kunskaper om kristendomen eller någon av de andra världsreligionerna och visar det genom att koppla dem till en persons identitet.  

Du visar på goda kunskaper om kristendomen eller någon av de andra världsreligionerna och visar det genom att koppla dem till en persons identitet. 

Du visar på mycket goda kunskaper om kristendomen eller någon av de andra världsreligionerna och visar det genom att koppla dem till en persons identitet. 

Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.  

Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett i väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.  

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Matriser i planeringen
Religion: Tro och identitet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter