Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Medvetna val för en hållbar framtid

Tokarpsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Varje dag påverkas miljön genom de olika val människor gör när det gäller vilken mat och kläder de köper, vilka varor de förbrukar och hur sopor hanteras. I den här uppgiften ska eleverna redogöra för hur människor kan göra för att påverka miljön ur ett hållbart miljöperspektiv. Denna uppgiften ska få eleverna att fundera över hur ställningstaganden i stort påverkar miljön.

Varje dag påverkas miljön genom de olika val människor gör när det gäller vilken mat och kläder de köper, vilka varor de förbrukar och hur sopor hanteras. I den här uppgiften ska eleverna redogöra för hur människor kan göra för att påverka miljön ur ett hållbart miljöperspektiv. Denna uppgiften ska få eleverna att fundera över hur ställningstaganden i stort påverkar miljön.

Metod

Eleven ska läsa litteratur om ämnet och svara på frågorna nedan. Tips på hemsidor:, https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/ 

www.sopskolan.se

www.sopor.nu https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-organisation/uppdrag-och-mal/miljo/

Frågor

Eleverna ska visa förmåga att göra medvetna val för en hållbar utveckling i sina svar på frågorna:

  1. Hur kan vi påverka miljön på ett positivt sätt och varför? Dvs. Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling av miljön? Lokalt, nationellt och internationellt? Möjligheter och problem? Lyft fram dina egna tankar och reflektioner.

  2. Vad kan du göra för att minska på sopberget?

  3. Vilken typ av varor är det lättast/svårast för dig att minska konsumtionen av? Varför?

  4. Sortera dessa ”sopor” till rätt ställe och resonera varför vi måste återvinna eller återanvända dem: En tom ketchupflaska, en konservburk, ett par gamla jeans, tidningar.

 


Läroplanskopplingar

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Matriser i planeringen
Medvetna val för en hållbar framtid
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter