Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Räknereza vt-22

Bergatrollet, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 2 januari 2023

Under februari månad kommer vi fokusera på matematik i vårt arbete med vår lärvän räknereza.

Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut? 

Ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för form, och grundläggande egenskaper hos mönster, samt att resonera matematiskt om detta. Ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 

Varför?

Vi vill ge barnen djupare matematisk förståelse för form, mönster och sortering som de ofta möter i vardagslivet. 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi lär barnen de grundläggande geometriska formerna, skapar olika mönster och lär oss grunderna i sortering genom att sortera lättare saker i vår omgivning. Vi kommer använda oss av skapande i ateljen, litteratur, digitala verktyg och material som finns i vår lärmiljö på avdelningen och i naturen. 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Vi pedagoger observerar barngruppen genom att vara närvarande vuxna i aktiviteterna. Vi kommer även att diskutera med barnen på samlingar och använda oss av tumme upp/ner systemet för att utvärdera arbetet och sedan ta planeringen vidare efter barnens önskemål och intressen.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Undervisningen ska genomföras för samtliga barn på avdelningen. Vissa dagar kommer arbetet ske i våra smågrupper, där uppgifterna anpassas efter medlemmarna i respektive grupp. Några moment kommer ske i helgrupp vid samlingar. 

Av vem?

Förskolläraren ansvarar för att planering för veckan skapas i samråd med kollegorna på avdelningen. Arbetsuppgifterna delegeras ut till samtliga pedagoger på avdelningen. Varje pedagog har ansvar för att anpassa uppgifterna samt för dokumentationen för sin grupp när vi arbetar i smågrupper. Reflektion sker på fredagar av de pedagoger som är på plats.

 

Vad är målet med undervisningen? 

 

Det mätbara målet med undervisningen är att vi varje vecka ska genomföra 3 matematiska aktiviteter kopplat till mönster, sortering och form.


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback