Skolbanken Logo
Skolbanken

v.8 Superhjälten Larve

Råå Förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

I samband med H22 introducerar vi superhjälten Larve.

 

Prioriterade mål 2021:

·       Normer och värden - Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov.

·       Barn delaktighet och inflytande - Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter.

·       Omsorg, utveckling och lärande - Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

Syfte 

Språkutveckling, Återberättande av sagan. 

Vi fortsätter med barnens tankar kring vad bockarna äter.

Undervisning

Detta genom en saga om bockarna Bruse, vars gräs är borta så det kan inte beta... Då kommer superhjälten Larve och hjälper bockarna att odla nytt gräs till dem!

Vi delar in barnen i mindre grupper för att kunna vara lyhörda gentemot barnens tankar, samt att barnen upplevs som mer koncentrerade i mindre grupper. 

Då barnen har ett stort intresse för bockarna Bruse använder vi oss av dessa för att introducera superhjälten Larve.

Vi visar filmen där larve och fåren odlar gräs.

 

Barns delaktighet och inflytande

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter.

 

 

Lyssnar på varandra.


Barnen visar hänsyn, samspelar och samarbetar.Vi går till en bondgård för att ge barnen tankar/erfarenheter kring djuren på bondgården.


Visa bilder/filmer från undervisningen. filma/anteckna vad de uttrycker, för att reflektera tillsammans med barnen. Vi kommer använda oss utav TAKK, till stöd av det verbala språket.

 

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.


 

Nyfikenhet,


Lust att lära,


Glädje,


Trygghet i sin identitet,


Känna tillit till pedagogerna.


Sång - lille katt, bä, bä, vita lamm. Skapa större förståelse för sångerna, vad sjunger vi om?

 

Använda de digitala verktygen till att göra en dansfilm om djuren på bondgården,

 

Använda oss utav TAKK genomgående i de estetiska uttrycksformerna.

 

 


Normer och värden

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen.


Hur lärde sig barnet detta? Ta hand om sig själv och andra.


Barnen stannar i en aktivitet/lek


Bjuder in varandra i lekenDela in barn i mindre grupper,


Vi går till en bondgård för att ge barnen tankar/erfarenheter kring djuren på bondgården,

 

Skapa lärmiljöer som bjuder in till lek och utforskande.

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback