Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA02

Argumenterande tal

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Vi ska under några veckor arbeta med argumenterande tal.

 

Vi ska under fyra veckor arbeta med argumenterande tal. Vi kommer inledningsvis att gå igenom argumentation, hur man håller tal samt hur man strukturerar ett argumenterande tal. Ni kommer därefter bli tilldelade en varsin taluppgift och ni håller talet onsdag och fredag v. 9. 

 

De ämnen som ni ska hålla tal inom är:

Sockerdebatten

Medborgarlön

Integrationspolitik

 

För mer information se detaljplanering.

 

Bedömningen kommer synas i elevernas elevjournal efter v. 9.

 


Läroplanskopplingar

Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.

Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.

Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.

Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.

Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter