Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8

Islam, Hinduism och Buddhism VT22 År 8

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Religionskunskap, Islam, Hinduism, Buddhism. Vecka 2-8-

Varför ska du lära dig om Islam, Hindusm och Buddhism?

Vi läser om religionerna för att du ska lära dig att förstå hur olika människor runt om i världen formas och påverkas av sin livsåskådning. Du  ska också första hur samhällen påverkas av och formas utifrån olika religioner och hur samhälle, människa och religion samspelar. Vi läser också religion för att förstå våra medmänniskor och för att du ska få möjlighet att reflektera över din och andras identitet.

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

  • Religionernas geografiska spridning och grunderna i tron.
  • Vilken syn på Gud och människan man har i religionerna. 
  • Religionernas tidiga historia och viktiga aktörer.
  • Om religionernas heliga skrifter.
  • Hur det är att leva som muslim, hindu eller buddhist.
  • Religionernas större inriktningar.

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Vi kommer att arbeta med NE's läromedel som grund (https://laromedel.ne.se/course/120007). Under lektionerna varierar vi mellan genomgångar, uppgifter och diskussioner. Uppgifter och annat material delas ut i google classroom. Skulle du missa någon lektion är det där du tittar.

 

Hur ska du examineras? 

Jag kommer att bedöma dina lektionsuppgifter, ditt deltagande i diskussioner samt i ett avslutande prov. Se kunskapskraven för information om vad som ska bedömas.


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.

Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback