Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3 - 5

Bokstav/ Ord och Alfabetet (FBK)

Margretelundsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Lära sig bokstavstecknet och bokstavsljudet. Ord med bokstaven. Skriva enklare meningar med orden. Arbeta med alfabetet (vokaler, konsonanter, bokstavsordning). Prata om bilder och skriva text.

Vi arbetar med en bokstav i veckan. 

Du får 

- träna säga den med olika stavelser.

- skriva, säga och lyssna på orden i boken Träna bokstäver.

- skriva meningar med orden.

- läsa en text på bokstaven, skriva av texten och svara på enkla frågor på texten.

 

Vi arbetar med alfabetet genom att,

- repetera alfabetet dagligen, arbetsuppgifter som tränar bokstäverna, alfabetisk ordning och vokaler.

- arbeta med en vokal i veckan genom att säga ord på vokalen, skriva ord och meningar med vokalen.

 

- Vi tränar språket genom att prata utifrån en bild.

 - Vi tränar språkets struktur genom olika övningar i Röda tråden Bas.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter