Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Smaragden - SKA Vecka 8

Norrbyskolans förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Vi arbetar med tema Alfons även under denna terminen! Vi börjar nästa vecka med boken; "Listigt, Alfons Åberg". Vi kommer arbeta med identitet, självständighet och självkänsla under närmsta veckorna.

Systematiskt Kvalitetsarbete  

v. 

Planering av undervisningen

Vi börjar arbeta med första två sidorna i boken som handlar om hur gammal Alfons är. Vi fortsätter med att ställa oss frågan: Vem är jag? Vi delar upp oss i tre smågrupper under veckan. 

Aktuella fokusord:

Jag, ålder, namn 

Förändrande av lärmiljöer?:

Vi använder vår processvägg som ett verktyg för skapa samtal med barnen kring dessa ord. 

Hela boken finns som en bokpromenad på avdelningen, för att barnen skall kunna läsa den och samtala kring den när de vill. 

Veckans undervisning:

Tisdag: Introducerar bokens två första sidor (Detta sätts också upp på vår processvägg) Första frågan vi ställer oss är: Hur ser jag ut? Vi skapar porträtt av oss själva med hjälp av färgpennor. 

Onsdag: Vi pratar om Alfons ålder, och hur gamla vi är? Hur många år är du? När är din födelsedag? Vi skapar egna födelsedagstårtor med ljus efter antalet år man är. 

Torsdag: Vad heter jag? Hur skriver man mitt namn? Vi arbetar med bostäverna i vårat namn. 

Hur tydliggörs undervisningen med hjälp av AKK?

Vi planerar att sätta dagrutiner i samtliga rum, tar med oss samtalskartor inför den planerade undervisningen


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback