Skolbanken Logo
Skolbanken

Trossen planering Tema Kroppen

Skärgårdsstads förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Våra fem sinnen

 

 

Varför

Läroplansmål

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling. 

 

2.2 Omsorg, utveckling och lärande 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

 

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Undervisning med fokus på språk och kommunikation.

Vi fortsätter med tema arbetet kroppen och går nu in på Hjärnan och dess funktioner. Vi ska utforska våra fem sinnen.

Var

(rum, plats, situation)

Under förmiddagarna på förskolan.

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi börjar med frågerunda för att ta reda på barnens förkunskaper, frågor och funderingar. Vi använder oss av talstenen där varje barn ges möjlighet till inflytande. 

Hjärnan, var sitter hjärnan? vad har vi den till? osv.


Vi tittar sedan på en kort film om hjärnan på youtube och läser en bok om hjärnan. Barnen ska sedan få utforska de fem viktiga sinnena - syn, hörsel, känsel, smak och lukt. (koppla signaler till hjärnan) Detta kommer vi att forska om i ett par veckor framåt.


Skapande verksamhet - I lera, Måla självporträtt  och “Testa hjärnan” genom olika sinneslekar.


Undervisningen kommer att bestå utav både praktiska och teoretiska delar. Vi kommer börja med att söka fakta på smartboarden, i litteratur och appar för att sedan gå över till

skapande verksamhet.

När

Tid för genomförande

 

Under förmiddagarna på förskolan

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Alla pedagoger på Trossen är delaktiga i undervisningen.

Barnens frågor, intressen och nyfikenhet leder processen framåt.

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen
Ej namngiven
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback