Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Geografi - åk 3-4

Backa skola, Tanum · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

När vi arbetat med detta område ska du :

  • kunna placera ut namn på större städer, sjöar och landskap.                                                             
  • känna till skillnader/likheter i levnadsvillkor för olika delar av landet och vad dessa kan bero på.
  • känna till och beskriva olika naturtyper som finns i Sverige.
  • kunna avläsa kartor och tabeller för att hitta information.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få vara med om:

  • genomgångar där fakta samt olika begrepp förklaras och diskuteras.
  • arbete med att söka information från olika källor.
  • gemensamma övningar i hur man tolkar och sammanställer information
  • filmer.
  • övningar i kartkunskap

Bedömning – Vad som skall bedömas.

Se kunskapskrav.


Läroplanskopplingar

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback