Skolbanken Logo
Skolbanken

örelseaktiviteter - gymnastik, kroppsuppfattning, bollspel, Motorik, Grundsärskolan - år 1-6

Johannesbäck anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 februari 2023

Du ska få träna din rörelseförmåga, balans och kroppsuppfattning i banor och övningar med och utan redskap. Du ska få lära dig och öva på olika lagbollspel. Vi pratar om hur man förebygger skador.

1. Konkretisering av syfte

Utveckla förmågan att använda  grovmotoriska rörelser ex. krypa, åla, hoppa, klättra, balansera, stödja samt att sätta ihop de olika rörelserna. 

Att kunna förebygga risker i samband med fysisk aktivitet.

Att kunna använda ord och begrepp till olika övningar och redskap.

 

2. Undervisningens innehåll

Vi ska:

- jobba med hinderbanor och redskapsbanor då vi övar på att rulla, åla, hoppa, krypa, balansera, springa, hänga

- jobba med stationsträning då vi övar på balans, styrka och kroppsuppfattning

- göra olika lekar då vi tränar på kroppsuppfattning

- prata om hur man rör sig och deltar i aktiviteter på ett säkert sätt

- använda ord och begrepp kopplat de olika aktiviteterna vi jobbar med

 

 

3. Lärandemål

Du ska genom undervisningens innehåll utveckla din förmåga att.

- förstå ord och begrepp kopplat till innehållet på lektionerna i idrott och hälsa

- förstå hur du kan vara aktiv och delta i fysiska aktiviteterna på ett säkert sätt

- röra dig allsidigt i olika fysiska aktiviteter

 

4. Bedömningsuppgifter

- du visar din förmåga att röra sig allsidigt i de olika rörelseaktiviteterna vi genomför på lektionerna

- du visar din förmåga att förstå hur man deltar i de olika aktiviteterna på ett säkert sätt

- du visar din förmåga att använda olika ord och begrepp kopplat de olika aktiviteterna 


Läroplanskopplingar

Grundläggande motoriska rörelser, med och utan redskap.

Kommunikation om upplevelser av olika aktiviteter.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Grundläggande motoriska rörelser och deras sammansatta former, med och utan redskap.

Lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Kommunikation om upplevelser av olika aktiviteter och hur de påverkar hälsan.

Olika sätt att förebygga skador, däribland uppvärmning.

Eleven deltar i att genomföra rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang. Eleven deltar i att genomföra vattenvaneaktiviteter.

Eleven deltar i kommunikation om rörelse och hälsa. Eleven deltar i att hantera risker och nödsituationer.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang. Eleven genomför vattenvaneaktiviteter och förflyttar sig i vatten

Eleven kommunicerar om rörelse och hälsa. Eleven hanterar risker och nödsituationer.

Matriser i planeringen
Redskapsidrott, idrott och hälsa åk 1-6, grundsärskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback