Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOESRP01

Ivo Andric - Prokleta avlija

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Genom att läsa litterära texter ska du utveckla din förmåga att ägna dig litteratur på ditt modersmål

1. Lärande mål:

Genom att jobba med olika typer av texter, nu litteräre texter ska  du utveckla din språklig trygghet. Du får kunskaper om samhällets förhållande och utveckling där språket talas och kan reflektera över skillnader mellan olika levnads villkor

 

2.Arbets sätt:

Högläsning av några kapitel, enskild läsning, klassrums diskussion och egen presentation

3. Tids ram - 4 veckor

4.  Bedömning:

Du ska formulera dig med ordförråd som är relevant för sammanhanget

Du ska använda varierat språk och du ska tänka på språkriktighet

Du ska jämföra kulturella förhållande, speciellt jämnständighet mellan Sverige och Balkan 

Frågor:

Hur uppfattar du flyktberättelse? Reflektera. Citat.

Beskriv Camils och mammas liv. Utveckla och reflektera kring samhällets normer under denna tid

Skriv din egen reflektion om Andrics sätt  att måla sin text ( dialog. meningar val av ord, liknelse) 


Läroplanskopplingar

Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.

Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.

Kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.

Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mina reflektioner kring lästa texten

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback