Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 9, kemi, VT22, v. 6-8

Hässelby Villastads skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Under kemidelen kommer vi att titta närmare Nils Bohrs förenklade atommodell och på det periodiska systemet som organiserar våra atomslag – vi ska försöka förstå skillnaden mellan olika slags atomer och vad som händer vid kemiska reaktioner. Vi kommer att prata om joner och ta reda på hur bindningar skapas mellan atomer i en molekyl, jonförening eller metall.

Lokal pedagogisk planering för åk 9 i NO, Kemi  

 

Ämnesområde: Atomkemi och elektrokemi

Vad?

Under kemidelen kommer vi att titta närmare Nils Bohrs förenklade atommodell och på det periodiska systemet som organiserar våra atomslag – vi ska försöka förstå skillnaden mellan olika slags atomer och vad som händer vid kemiska reaktioner. Vi kommer att prata om joner och ta reda på hur bindningar skapas mellan atomer i en molekyl, jonförening eller metall.

 

Varför?

Centralt innehåll i Kemi årskurs 7-9:

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Gruppering av atomslag (grundämnen) ur ett historiskt perspektiv
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

 

Begrepp:

 • Atommodell
 • Elementarpartikel
 • Atomnummer
 • Masstal
 • Elektrisk laddning
 • Atomkärna
 • Proton, neutron, elektron                                                                                            
 • Elektronskal
 • Valenselektron
 • Ädelgasstruktur
 • Isotop
 • Periodiska systemet (perioder och grupper)
 • Alkalimetaller, halogener och ädelgaser
 • Jon
 • Salt
 • Kemisk bindning - jonbindning, kovalent bindning (elektronparbindning) och metallbindning
 • Metallers egenskaper – metallglans, leder elektricitet och värme, är formbara
 • Legering
 • Oädla och ädla metaller – förmågan att avge elektroner och bilda joner

 

När? Vecka 43-48

Hur?

 • Föreläsningar och diskussioner
 • Demonstrationer/Laborationer
 • Laborationsrapportsskrivande
 • Filmer
 • Praktiska och teoretiska prov

Vecka

Pass

Lektionsinnehåll

Sidor i

Kemi Direkt

Lab

6

Pass 1

Periodiska systemet – kort historik

Repetition: Atomens delar – atomkärna, proton, elektron, neutron, elektronskal, valenselektroner, atomnummer

 

148-151

Analysmetod:  Ledningsförmåga

Pass 2

Periodiska systemet – grupper och perioder – egenskaper

 

152-155

 

 

Pass 3

Ädelgasstruktur – Joner

 

162-165

 

 

7

Pass 1

Forts. Ädelgasstruktur – Joner

 

156-161

 

 

Analysmetod:

Spektrografi &

 Jonreagens

Pass 2

Sammansatta joner

Jonföreningar – Salter

 

 

 

Pass 3

Teori inför laboration

Analysmetoder: Spektrografi och Jonreagens (fällning och gasutveckling)

 

Utdelat mtrl

Lpo 60-61

 

8

Pass 1

Kemiska bindningar – Jonbindning, Kovalent bindning (Elektronparbindning), Metallbindning

 

Syror, baser och salter

 

178-179

 

 

166-174

Laborations-

prov

Pass 2

Studieuppgifter

·       Kemiska bindningar

·       Hur bildas salter

 

Utdelat mtrl

 

 

Pass 3

Repetition

Inför provet

 

 

 

 

9

 

SPORTLOV

 

 

10

 

Under veckan får vi vet vilket NO-ämne som kommer på NP. Planeringen anpassas utifrån det.

 

 

 

10

Pass 1

 

Introduktion elektrokemi

Ädla och oädla metaller

Spänningsserien Galvaniskt element

Film: Batteriets milstolpar

Hur fungerar ett batteri?

182-183

Utdelat mtrl

Elektrolys

 

Pass 2

Korrosion

 

 

Pass 3

 

Elektrolys

Oxidation/Reduktion

 

 

 

11

Pass 1

 

Elektrolys

Oxidation/Reduktion

Elektrolys i vardagen

 

Elektrolys

 

Pass 2

Extra tid/skriva labbrapport

 

 

 

Pass 3

Repetition/Labbrapport

 

 

12

 

PROV tisdag v. 48

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback