Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1

Bild åk F-1

Magra skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 25 september 2022

Du kommer att få arbeta med ämnet bild genom skapande verksamhet. Bildämnet kommer att bli ett inslag i de flesta ämnen som du arbetar med. Du kommer att träna på att klippa, färglägga, rita och arbeta med lera och andra tekniker för att framställa olika sorters alster.

Du kommer att få arbeta med ämnet bild genom skapande verksamhet. Bildämnet kommer att bli ett inslag i de flesta ämnen som du arbetar med. Du kommer att träna på att klippa, färglägga, rita och arbeta med lera eller trolldeg och andra tekniker för att framställa olika sorters alster. 

Syfte:

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

 

Konkreta mål:

- kunna använda dig av olika tekniker som vi går igenom

- bildlära

- blanda till färger

- kunna kommunicera och berätta med bilder

- kunna använda dig av olika material t.ex. vattenfärg, pastellkritor, täckfärg, färgpennor och lera

-kunna använda olika verktyg att skapa med t.ex. använda penseln på olika sätt och trycka med tvättsvamp

Bedömning i åk 1:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-använda dig av olika tekniker som vi går igenom

-använda färger för att få fram andra olika färger i övningar och bilduppgifter

-kommunicera och berätta med hjälp av dina bilder

-använde de olika material som vi använder

-använda de verktyg som vi använder

Undervisning:

Vi kommer prata om vilka de 3 grundfärgerna är och hur man kan blandar dem. Du kommer att få arbeta enskilt och tillsammans med andra. Vi kommer jobba med olika slags material och verktyg som t.ex. papper, sax, lim, silkespapper, lera, naturmaterial och olika sorters färger. Vi kommer skapa och tala om bilder. Vi kommer prova på att jobba med olika slags tekniker till de bildarbeten vi ska göra.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback