Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Vår plats på jorden

I Ur och Skur Myllran, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Barnen har visat intresse för "sina" platser och deras förhållande till varandra. Vi vill utveckla detta genom att titta på kartor av olika slag och introducera geografiska begrepp.

 1. Mål

Barnen ska ges möjligheter att utveckla kunskap och förståelse för:

 • sin egen plats/bostad. Vad är en adress? Var bor du i förhållande till kompisarna?
 • vårt landskap, Skåne. Vet du någon som bor på en annan plats i Skåne. Hur långt är det dit? Kan du gå, cykla, åka tåg?
 • vårt land, Sverige. Vet du nån som bor på en annan plats i Sverige? Hur långt är det dit? Hur kan du resa dit?
 • vårt solsystem. Vad är en planet? Vad är en stjärna?
 • olika kartor. Från jordglob/världskarta till orienteringskarta.

Hur gör vi?

 • Vi sätter upp väggkartor av Höör med omnejd, Skåne och Sverige. En jordglob är inköpt.
 • Barnen får hjälpa till att markera platser som är intressanta för dem, t ex ett sommarställe, mormor och morfars hemort...
 • Vi har ett utbyte med en annan I Ur och  Skur förskola i Skellefteå. Vi skickar brev med barnens frågor och berättelser.
 • Mullebarnen introduceras för orienteringskartan i Stenskogen.
 • Vi utgår från barnens frågor och reflektioner kring de nya kartmaterialen och ser vart det leder. Kanske till andra länder och kulturer? Kanske ut i rymden? 

Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter