Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Wir machen Sport - Åk 6 VT 2022

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 19 februari 2022

Nu ska vi lära oss mer om klockan och hur man frågar om och talar om hur mycket klockan är. Du ska få lära dig att berätta om dina fritidsaktiviteter och beskriva vad du tycker är roligt. Du ska dessutom få lära dig mer om olika sporter och vilka sporter som är populära i Tyskland. Viel Spaß!

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • fråga om och tala om vad klockan är.
 • delta i ett samtal om vilka sport du gillar och vilka du utövar.
 • prata om dina andra fritidsaktiviteter. 
 • använda ihr.

Undervisning/Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta mot målen genom att

 • repetera och lära oss nya ord för olika idrotter.
 • lyssna på dialoger och texter som innehåller och handlar om olika tidsuttryck, sporter och fritidsintressen.
 • läsa dialoger och texter som innehåller och handlar om olika tidsuttryck, sporter och fritidsintressen.
 • svara på frågor utifrån de läs- och hörförståelseövningar vi arbetat med.
 • träna oss på att ställa frågor för att träna förmågan att samtala.
 • träna oss på att svara på olika sätt för att förstärka det vi säger.

Vi arbetar med läromedlet Genau Neu 6 där textbok och övningsbok utgör grunden för undervisningen. 

 

Elevinflytande:

 • Du kommer själv att bestämma om du vill jobba enskilt eller i par på en del uppgifter.
 • Du kommer själv att bestämma hur du vill redovisa dina kunskaper på en del uppgifter.

Bedömning:

 • Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, samt hur du tar dig an arbetsuppgifterna.
 • I slutet av området ska du genomföra ett skriftligt test. 
 • I slutet av området ska du spela in en intervju med en annan elev. Tänk på att ställa följdfrågor till kompisen och att omformulera frågan om han/hon inte förstår. OBS! ingen svenska!!! Du får inte veta i förväg vem du ska intervjua. 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback