Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4

Muntlig framställning

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Vi håller en kortare muntlig presentation om valfritt ämne.

Vad ska jag lära mig?

Du ska kunna hålla ett kortare föredrag med en röd tråd.

Du ska öva på att samla fakta och sammanställa i en text.

Du ska öva på att kunna ge enkel respons till kamrater.

Hur ska vi arbeta?

Vi använder tankekartor och samlar fakta.

Vi övar hur man kan använda kroppsspråket under ett föredrag.

Vi skriver manus och gör därefter talkort.

Vi ser korta filmer om kroppsspråk.

På lektionerna måste jag:

  • göra klart uppgifterna.
  • lyssna på genomgångar.
  • hålla mitt föredrag.

Viktiga begrepp: inledning, avslutning, fånga publiken, kroppsspråk, respons, konstruktiv kritik


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Muntlig framställning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback