Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Språklära - åk 6 VT 2022

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 26 februari 2022

Hur är det svenska språket uppbyggt? Vilka olika ordklasser finns det? Hur är olika slags meningar uppbyggda? Hur vet man hur ett ord ska stavas? Hur gör man för att leta upp ord i en ordbok? Vad är skillnaden mellan talspråk och skriftspråk? Detta är några av de saker som vi kommer att arbeta med i detta arbetsområde.

Tidsperiod

v. 7 - v. 20 (kontinuerligt någon lektion varje vecka)

Konkretisering av målen - detta visar du genom att

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan

urskilja olika ordklasser och förstå hur det svenska språket är uppbygget

förstå skillnaden mellan talspråk och skriftspråk

slå upp ord i en ordlista med hjälp av principen alfabetisk ordning 

skriva olika slags meningar med korrekt meningsbyggnad

 

Undervisning - Så här gör vi

Vi tittar på hur svenska språket är uppbyggt och vilka ordklasser svenska språk består av.

Vi tittar på principen alfabetisk ordning och tränar på att slå upp olika ord i ordböcker och ordlistor.

Vi tittar på hur både ord och meningar kan byggas upp enligt svenska språkets principer.

Vi diskuterar skillnader mellan talspråk och skriftspråk.

Vi tittar på olika avsnitt från serierna Grammatikbolaget och Skrivbolaget från UR Play.

 

Redovisning 

Du redovisar dina kunskaper genom att visa att har grundläggande kunskaper i språklära t ex att du vet vad substantiv, verb, adjektiv och pronomen är. Du visar också att du behärskar alfabetisk ordning genom att du kan slå upp och hitta olika ord i en ordbok. Vidare visar du i dina texter att du kan skriva fullständiga meningar och vet skillnaden mellan talspråk och skriftspråk.

 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Vi bedömer din förmåga att kunna urskilja de vanligaste ordklasserna, skilja på talspråk och skriftspråk, kunna grunderna i meningsbyggnad samt känna till de vanligaste satsdelarna i en mening. Vidare kan du alfabetisk ordning för att på ett enkelt sätt kunna hitta ord i en ordbok. Detta kan du visa i en kahoot, google formulär eller liknande frågesport.

Inom språklära ska du känna till:

  • vad som är ett substantiv, adjektiv, verb, pronomen, preposition, adverb, konjunktion, räkneord och interjektion.
  • vad singular och plural är.
  • substantiv i bestämd och obestämd form.
  • substantiv - konkreta och abstrakta.
  • verb: böjningsformerna; infinitiv, presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, supinum och futurum.
  • hur man böjer (komparerar) ett adjektiv och att de olika formerna heter positiv, komparativ och superlativ.
  • vad som är ett grundtal och ordningstal.
  • personliga, possessiva och reflexiva pronomen.
  • att adverb beskriver verb, adjektiv och andra adverb.

 

Ord och begrepp som tillhör arbetsområdet

grammatik, ordklass, satsdel, infinitiv, presens, preteritum (imperfekt), perfekt, pluskvamperfekt, supinum, futurum, komparera, positiv, komparativ, superlativ, bestämd form, obestämd form, singular, plural, futurum, konkret, abstrakt, grundtal, ordningstal, personliga pronomen, possessiva pronomen, reflexiva pronomen, huvudsats, bisats, skiljetecken, sambandsord, ändelse, grundform, meningsbyggnad, talspråk, skriftspråk

Ordklasser: substantiv, verb, adjektiv, pronomen, prepositioner, adverb, räkneord, interjektioner, konjunktioner

Satsdelar: subjekt, predikat, objektsform

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter