Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Tema Kroppen

Trollskogens förskola, Säter · Senast uppdaterad: 28 februari 2022

Vi ser/hör att barnen är intresserade och vill veta mer om kroppen.

Syfte

Att barnen ska få veta/kunskap om det de är nyfikna på om kroppen. 

 

metod

Vi ställer frågor till barnen och utgår från dessa i vårt tema om kroppen.

Vi använder oss av böcker och Google.

 

 

Mål

Att de får kunskap om kroppen.

 

Utvärdering-Resultat/Analys

 

Hur gick det?

Hur går vi vidare?

Varför gick det som det gick?


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback