Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Volym

Knoppens förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi vill väcka barnens intresse för volym. Barnen ska få möjlighet att utforska olika måttenheter. Massa, volym och mängd hör ihop.

Var är vi?

Vi har observerat att barnen inte benämner måttenheter.

 

Vart ska vi?

Vi vill att intresset för volym ökar hos barnen.

Vi önskar att barnen reflekterar och för en dialog mellan varandra om volym och måttenheter. 

 

Hur gör vi?

Vi använder oss av förförståelse genom att ställa frågor och samtala kring ämnet för att se vad barnen redan vet. Därefter har vi gjort en planering på vad barnen kommer att få ta del av vid undervisningstillfällena.

 

Vid måltiderna:

- Det kommer att finnas ett cylindermått fyllt med vatten vid varje måltid.
Detta kommer att göra att vi kan hålla samtal och föra dialog med barnen om volym.

 

Under samling:

- Barnen får möjlighet att jämföra vikt på flaskor och förpackningar.

- Väpplarna arbetsbok (uppskatta längd och vikt).

- Barnen ska få möjlighet att utforska volym med hjälp av ett experiment med olika behållare.
Barnen får ställa hypoteser och även testa sina hypoteser. Tanken är att barnen ska få en uppfattning av att måttet alltid stämmer oavsett storlek eller form, tillexempel att en liter alltid är en liter.

- Jämföra vikt med balansvåg.  

- Experiment - Snö till vatten.

 

Vi anpassar utbildningen efter barnens ålder och mognad.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback