Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Upptäck; Jordens resurser

Norrgärdsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Hur ser vår framtid ut? Vad kan vi ta reda på med hjälp av kartan?På vilka sätt kan jordytan förändras? Varför är det så stora skillnader mellan olika platser på jorden? Hur kan vi göra för att bättre ta hand om jordens resurser? Hur får vi naturresurserna att räcka till alla?

Tidsperiod

 •  V. 3- 15

Förmågor

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och  natur i olika delar av världen
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Tyda och tolka kartor
 • Varför bor vi där vi bor?
 • På vilka sätt förändras landskapet?
 • Vad gör klimatet med vår natur?
 • Hur får vi en bra framtid? 
 • Var finns det gott om vatten?
 • Vad odlar vi i världen?
 • Vad får vi från havet?
 • Vad gör vi av berget?
 • Varifrån får vi energin?
 • Namngeografi
 • Relevanta begrepp till de olika avsnitten

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Du kommer att bli bedömd löpande under arbetsområdet utifrån ditt deltagande och engagemang vid vid muntliga och skriftliga övningar. Vi kommer att ha kortare "Check-ups" efter avslutade områden, samt göra en pod eller en film som redovisning av dina kunskaper i minst ett av arbetsområdena.

     

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi kommer att läsa texter gemensamt i vår grundbok "Upptäck jordens resuser", samt diskutera det vi läser.
 • Vi kommer titta på film
 • Utgå från frågeställningar och samtala och skriva kring detta, enskilt, i par och i liten och större grupp.

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback