Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik: Numerisk räkning åk 4

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Vi arbetar med Matematikboken Alfa kapitel 4. Du kommer få lära dig att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 samt andra stora tal som slutar på noll. Du kommer dessutom öva på att avrunda och räkna med överslagsräkning. Till sist kommer du även fördjupa dina kunskaper om tal i bråkform.

Syfte 

Syftet med detta arbetsområde är att du ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder inom taluppfattning. 

Undervisningsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- begreppen faktor, produkt, nämnare, täljare, kvot, andel, avrunda, överslagsräkning

- räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000 samt tal som slutar på 0

- avrunda till närmaste tiotal eller hundratal

- räkna med överslagsräkning

- ange i bråkform hur stor del av en figur som är skuggad

- lösa enkla problem inom området tid och statistik

- kommunicera dina lösningar skriftligt och muntligt 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper på följande sätt:

- Diagnos 4

- Prov på kapitel 3 och 4

- Aktivt arbete med problemlösning och rutinuppgifter under lektionstid

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematikåk 4-5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback