Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

IoT-Internet of Things vt 22

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 april 2022

Internet of Things (IoT) - Teknik som tillåter föremål att skicka och ta emot data via internet. Vi lever i en värld där fler och fler saker kopplas upp mot internet. Vi har kameror som kan övervaka trafiken, kylskåp som kan SMS:a vad som behöver handlas, belysning som kan ändra sig efter väder och GPS:er som vet var vi är någonstans.

IoT - Internet of Things / Sakernas internet

A.    Introduktion i klassen:

Titta på "Binogi.se Sakernas internet" tillsammans.

Kom på så många för och nackdelar med IoT som ni kan och skriv ned dem. Prata i hela klassen (EPA)

Läs ur Teknik 10 lektioner att förändra världen sid 13 och 15. Visa power pointen IoT.

Dela in klassen i grupper.

      Gruppuppgift:

1.    Hur fungerar det med IoT? Sök efter några produkter som använder sig av IoT.

     Vilka produkter tycker ni saknas på marknaden och varför?

     Vilka problem skulle IoT potentiellt kunna lösa? Vilka produkter vore bra att ha? Utgå gärna från föremål som du känner igen från böcker eller filmer.

H   Hitta på en ny produkt eller utveckla en befintlig produkt som använder IoT. Ta fram penna och papper och skissa upp hur ni tänker er att produkten ska se ut. Skriv ned hur ni tänker er att produkten ska fungera och vem användaren skulle kunna vara.

     Gör en fysisk modell d v s en prototyp, av er skiss. En prototyp är ett enkelt och billigt sätt att skapa ett intryck av en produkt. Den ska vara enkel att förändra och har inga krav på sig att fungera. Er prototyp behöver inte vara konstruerad av det material som ni tänkt er att produkten skulle vara på riktigt. Prototypen är en skiss av er idé i fysisk form.

     Diskutera om det finns säkerhetsproblem med produkten. Skulle den till exempelvis kunna användas för att göra oönskat intrång i ditt privatliv om någon hackade den?

     Återkoppling: Presentera er prototyp och era tankar för andra grupper. Ge varandra återkoppling. Skriv ned den återkoppling ni får och skriv eventuella felkällor.

Uppgift:

  • Skapa ett delat Word-dokument och för loggbok över ert arbete:

Bilder över era skisser för er IoT produkt samt beskrivning hur ni tänker att produkten ska fungera och se ut.

Vem ska använda er produkt?

Vilka behov fyller er produkt?

Vilka krav på funktioner ska produkten ha?

Vilka säkerhetsproblem kan finnas med produkten?

Vilka utvecklingsbehov finns för er produkt?

Vilka konsekvenser kan er produkt ha för individ, samhälle och miljö?

  • Spela in en film i IMovie där ni presenterar er prototyp på ett säljande sätt.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
IoT-Internet of Things
Uppgifter
Internet of Things

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback