Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Före Bornholmsmodellen

Förskolan KreaNova, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Dagliga Språksamlingar i förskolan

Innehåll:

Före bornholmsmodellen består av 15 språksamlingar för äldre barn. Vi kommer fortsätta med det under vårterminen 2022. Flera barn i förskolan är två- flerspråkiga barn och förskolan enligt styrdokument ska medverka till att varje barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både sitt förstaspråk och det svenska språket.

Metod
:

Varje samling följer en tydlig struktur. Det består av ett boksamtal i form av högläsning, sång och en ramsa. Varje bok ska kopplas till någon form av estetiska uttryckssätt, exempelvis drama, musik, dans och skapande.

Vad gör vi:

Vi delar barngruppen i två grupper och vi har samling varje dag mellan klockan 9:10_9:45. Vi främjar barns modersmål och svenska språket hela dagen och vi ser varje stund som ett lärtillfälle.

Varför gör vi det:

 • Vi vill utveckla barns språkliga medvetenhet.
 • Vi vill utveckla barns sociala och kognitiva förmågor.
 • Vi vill att barnen med hjälp av estetiken ska kunna uttrycka sig och sina inre känslor.

Hur gör vi:

Vi börjar Språksamling med upprop på olika sätt, exempelvis påsen med namnlapparna, bollen, veckans ramsa eller en magisk sak! Vi betonar vikten av barnen ska kunna sina efternamn och förstår skillnaden mellan förnamn och efternamn. Vi använder oss av:

 • Rim och ramsor samt sånger
 • Estetiska uttrycksformer vilka är, dans och rörelse, skapande, bild och form, drama, musik. 
 • Digitala verktyg (Polyglutt)
 • Bildstöd och TAKK
 • Pedagogiska dokumentation (tillsamman med barn)
 • Inom- och utomhuspedagogik 
 • Erbjudande språkmiljöer
 • Fri lek och utflykter 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback