Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Livet i bokstavslandet, år 2

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Nu när ni har blivit så duktiga på att skriva är det dags att börja träna på att skriva längre meningar med rätt skiljetecknen. Vi kommer också träna ännu mer på att stava ord som inte låter som de stavas och vilka olika regler som finns när man skriver.

Vad ska vi lära oss? 

 • vokaler och konsonanter
 • Synonymer
 • skiljetecken
 • ordklasser
 • stavning
 • skrivregler
 • ordkunskap

 

Hur ska vi arbeta? 

 • Titta på Livet i bokstavslandet, säsong 2
 • dramatisera
 • Både enskilt, i par och i helklass. 
 • Söka i ordböcker på synonymer
 • Komma på nonsensord
 • Skriva saga
 • Leka med ord
 • Spel
 • Rita

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback