Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vargen - Sång, Musik, Rytmik och Lek

Norrbacka förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som rörelse, sång och musik. Lek ska ha en central plats i utbildningen. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Var är vi?

I vårt tematiska arbete har vi arbeta med värdegrunden, demokrati och barns inflytande. En bra grund för att grupp stärka barngruppen. 

 

Vart ska vi?

Barngruppen visar nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Barnen ges förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer; sång, musik, rytmik och lek. 

 

Hur gör vi?

 

Introduktion

Vi har en musiksamling med olika instrument.

 

Material: olika instrument på förskolan.

 

Genomförande: 

Start sång: Nu ska vi spela på trumman. (Gömma vargen i trumman)

Vi introducerar Vargen som gömmer sig i trumman - Han vill visa alla instrumenten!

Sedan får barnen får välja instrument som vi lägger fram.

Under samling utforskar vi tillsammans med barnen de olika instrumenten. Sjunger olika sånger och spelar tillsammans. Ex:

 

- "Nu ska vi spela på trumman, vi spelar medan vi sjunger så här. God dag, god dag, hur mår du idag, vi hoppas du mår bra. Så skickar vi trumman till ......., hen spelar medan..."

 

- "Nu ska vi spela, spela, spela. Nu ska vi spela, spela, spela. Nu ska vi spela, tills vi säger stopp"

 

- "Vad får det lov att va, att spela på idag, ta vad du vill ha. Vad får det lov att va, att spela på idag, ta vad du vill ha. En (instrumentets namn), en (instrumentets namn), en (instrumentets namn), är inte bara fint, utan FIIIN, FIIIIINT!

 

- "Vi sitter här och spelar, vi sitter här och spelar, vi sitter här och spelar. På våra instrument. Vi sitter här och spelar, vi sitter här och spelar, vi sitter här och spelar. Men sen så tar det STOPP!!!"

 

- Spela till "kända" sånger

 

Alternativ lek:

- Programmera varandra

 

Avslutning: Bamsesången - Spela till sången.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback